WIĘKSZOŚĆ PRZYPADKÓW

W większości przypadków kom­puter nie potrafi nawet dokładnie dodawać lub odej­mować; każda bardziej skomplikowana metoda (na przykład różniczkowanie) może doprowadzić do tak po­ważnych błędów, że wypacza to wynik. Komputer, najmniej fizyczna ze wszystkich maszyn, jest ciągle skażony swym ziemskim pochodzeniem. Gdy stara się wejść w nieziemski świat matematyki, tworzy ułomne rezultaty. Matematycy komputerowi większość czasu spędzają na wymyślaniu sposobów minimalizacji błę­dów. Ich fach jest zwany analizą numeryczną. Anali­za ta jest w pewnej mierze sztuką rozwiązywania pro­blemów przy zastosowaniu rachunku; przymiotnik „numeryczna” oznacza, że rozwiązanie musi być zna­lezione w konkretnych kategoriach, w kategoriach ra­czej liczb niż zmiennych, za pomocą technik, które mo­gą być opisane przez algorytm i tak wykonane przez komputer.

Witam, mam na imię Witold i z zawodu jestem technikiem. W związku z uzyskanym doświadczeniem i wiedzą, postanowiłem stworzyć tego bloga. Chciałbym na nim dzielić się z wami informacjami, wiedzą i ciekawostkami ze świata techniki!
error: Content is protected !!