W KOMPUTERZE

W komputerze przedmiotami nie są samochody czy budziki, lecz elektronicznie zakodowane pakiety informacji. Po­ruszają się one między pamięcią a procesorem z szyb­kością, która jest znacznym ułamkiem szybkości świa­tła; w procesorze są dzielone na mniejsze zestawy i przetwarzane w elektronicznej formie arytmetyczne­go i logicznego rachunku. W ten sposób komputer przetwarza informacje: rozpoczyna z jednym cią­giem dwójkowych liczb (program oraz dane), a kończy przez utworzenie innego (wyniku) z elementów pierw­szego. To właśnie logiczna jedność komputera von Neuman­na, o programie wprowadzanym pamięciowo, czyni z niego tak potężne narzędzie. Nowe programy, nowe zbiory rozkazów, mogą być wprowadzane do tej ma­szyny równie łatwo jak nowe dane.

Witam, mam na imię Witold i z zawodu jestem technikiem. W związku z uzyskanym doświadczeniem i wiedzą, postanowiłem stworzyć tego bloga. Chciałbym na nim dzielić się z wami informacjami, wiedzą i ciekawostkami ze świata techniki!
error: Content is protected !!