REPREZENTACJA KOMPUTEROWA

Jedna reprezentacja jest filozoficznie rów­nie dobra jak inne. Reprezentacja komputerowa jest tak szczególna, po­nieważ można niezwykle szybko operować liczbami bez bezpośredniego udziału człowieka. Kiedy program jest określony, a maszyna włączona, elektrony biegają, póki nie zostanie znaleziona odpowiedź. Abakus może dostarczać odpowiedzi niejako mechanicznie, poprzez osobę, która bezmyślnie przesuwa liczmany zgodnie z regułami. A jednak sam fakt, że do przesuwania gałek potrzebna jest ludzka istota, sugeruje bliski zwią­zek między maszyną a człowiekiem. Abakus jest ra­czej narzędziem niż maszyną, przedłuża bowiem zdol­ności techniczne człowieka, pozostając całkowicie pod jego kontrolą.

Witam, mam na imię Witold i z zawodu jestem technikiem. W związku z uzyskanym doświadczeniem i wiedzą, postanowiłem stworzyć tego bloga. Chciałbym na nim dzielić się z wami informacjami, wiedzą i ciekawostkami ze świata techniki!
error: Content is protected !!