MATEMATYKA I KULTURA

Wypada teraz rozważyć kwestię, dlaczego ta zmiana w myśleniu matematyków ma szersze znaczenie. W istocie matematyka zawsze była pewnym wskaź­nikiem charakteru kultury i kierunku jej rozwoju. W każdym wieku tylko niewielka część ogółu ludzi wykształconych wnika głębiej w tajniki wyższej ma­tematyki, a jeszcze mniej osób potrafi twórczo wyko­rzystywać – jej twierdzenia. Istnieje jednak poczucie liczb, postawa wobec matematycznych obiektów, to zaś można wykształcić bez specjalistycznego przygoto­wania. Poczucie liczb przenika naukę, technologię, a nawet sztukę, jest ważnym rysem kulturowego wi­zerunku każdego społeczeństwa. Matematyka nie jest po prostu jednolitym systemem wiedzy, kumulowanym od czasów Greków czy Egipcjan lub Babilończyków.

Witam, mam na imię Witold i z zawodu jestem technikiem. W związku z uzyskanym doświadczeniem i wiedzą, postanowiłem stworzyć tego bloga. Chciałbym na nim dzielić się z wami informacjami, wiedzą i ciekawostkami ze świata techniki!
error: Content is protected !!