FUNKCJE MATEMATYCZNE

‚Analiza bada funkcje matematyczne, które można graficznie inter­pretować jako relacje między zbiorami liczb. Jest tak­że nauką o nieskończoności — studiuje nieskończone ciągi punktów i liczb; jej pierwszym owocem był wy­nalazek rachunku różnicowego i całkowego w końcu osiemnastego wieku. Newton, który nadał tej analizie jej nowoczesny sens, musiał pokonać odwieczne uprze­dzenie, również odziedziczone po Grekach, wobec po­jęcia nieskończoności. Musiał: wykazać, że ciągi nie­skończone są w każdym calu równie wartościowym obiektem matematycznym jak szacowna nauka alge­bry, że „Rozumowanie jest tutaj nie mniej pewne niż gdzie indziej, a Równania nie są mniej dokładne” (De analysi, cyt. za Carlem Boyerem, A History o/ Mathe- matics, s. 433).

Witam, mam na imię Witold i z zawodu jestem technikiem. W związku z uzyskanym doświadczeniem i wiedzą, postanowiłem stworzyć tego bloga. Chciałbym na nim dzielić się z wami informacjami, wiedzą i ciekawostkami ze świata techniki!
error: Content is protected !!