ANALITYCY NUMERYCZNI

Analitycy numeryczni poświęcają też wie­le wysiłku na pokonywanie czasu, innego ogranicze­nia maszyny. Mimo niezwykłej szybkości komputera, istnieje w matematyce wiele jeszcze problemów, do których rozwiązania najszybsze komputery potrzebo­wałyby setek lat. Wszystkie problemy muszą mieć ta­ką naturę lub zostać tak ograniczone, aby, gdzie to możliwe, zmieściły się w skali czasowej, w której mo­że operować, komputer. Nawet wówczas, gdy analityk numeryczny znalazł nie obciążony błędem algorytm, bywa tak, że nie może cieszyć się jego mocą lub do­kładnością; gdyż jest zbyt czasochłonny do wykona­nia, a być może nawet nieskończony. Dokładność i wy­dajność są ze sobą połączone; metoda bardziej do­kładna jest często wolniejsza.

Witam, mam na imię Witold i z zawodu jestem technikiem. W związku z uzyskanym doświadczeniem i wiedzą, postanowiłem stworzyć tego bloga. Chciałbym na nim dzielić się z wami informacjami, wiedzą i ciekawostkami ze świata techniki!
error: Content is protected !!