Tag Archives: htc desire 310 telepolis

Htc desire 310 telepolis

Opcja NOTA ODSETKOWA pozwala wystawić notę odsetkową do należności spóźnionych. Oznacza to, że zostanie utworzony kolejny zapis dotyczący wskazanej należności, który będzie widoczny na głównej liście – będzie nim należność odpowiadająca wartości odsetek.
Okno NOTA ODSETKOWA podaje następujące informacje dotyczące wybranej należności: w górnej części okna podany jest numer dokumentu, następnie można odczytać dane dłużnika oraz dane dotyczące należności: jej kwotę, termin jej spłaty, kwotę, jaka została jeszcze do zapłaty oraz liczbę dni spóźnienia. Użytkownik programu w tym oknie może jedynie zmienić wysokość i typ odsetek, wybierając odpowiednie pozycje przełącznika ODSETKI. Przełącznik ten posiada dwie pozycje, które umożliwią wybór sposobu spłaty odsetek. Odsetki mogą być spłacane w sposób ustawowy lub własny. Jeżeli zostanie wybrana możliwość spłaty odsetek w sposób ustawowy, to odsetki będą naliczane zgodnie z ustawowymi tabelami odsetek karnych, które zostały wprowadzone do programu na poziomie ADMINISTRACJI w pod module ODSETKI KARNE. Jeżeli użytkownik skorzysta z własnego sposobu naliczania odsetek, uaktywnione zostanie pole znajdujące się obok tego przełącznika, w którym należy wpisać odpowiednią wartość procentową. Odsetki będą naliczane w skali rocznej.

error: Content is protected !!