W wypadku inwentaryzacji przygotowywanej

Użytkownik może na liście pozycji wyświetlanej obok tabeli zmieniać zapisy w kolumnie MAGAZYN lub RÓŻNICA. Program sam wylicza wartość przeciwną do tej, którą podał użytkownik. W wypadku stwierdzonego przychodu użytkownik musi określić jego wartość. Służy do tego funkcja CENA PRZYCHODU z menu POZYCJA reprezentowana na pasku narzędziowym przyciskiem ¡¡. Po zakończeniu wprowadzania wszystkich danych inwentaryzacyjnych należy użyć funkcji ZATWIERDŹ z menu INWENTARYZACJA lub wybrać odpowiadający jej przycisk Sj. Zatwierdzenie inwentaryzacji przez użytkownika jest dla systemu podstawą automatycznego utworzenia dokumentu IW opisującego stwierdzone różnice inwentaryzacyjne, co pozwala przeprowadzić uaktualnienie stanów magazynowych w programie. Można tu podpowiedzieć, że doskonałym ułatwieniem dla osoby wyliczającej faktyczne stany magazynowe dla potrzeb przygotowywanego spisu z natury jest możliwość korzystania z funkcji DRUKUJ z menu INWENTARYZACJA, która powoduje wyświetlenie okna WYDRUK, gdzie można sobie zażyczyć, by program przygotował pusty formularz do odręcznego wpisywania wyliczonych ilości.

Witam, mam na imię Witold i z zawodu jestem technikiem. W związku z uzyskanym doświadczeniem i wiedzą, postanowiłem stworzyć tego bloga. Chciałbym na nim dzielić się z wami informacjami, wiedzą i ciekawostkami ze świata techniki!
error: Content is protected !!