Okno MONTOWANIE KOMPLETU

KOMPLET W polu tym podawane są podstawowe dane montowanego kompletu. ILE KOMPLETÓW ZMONTOWAĆ? W polu tym program: informuje, na ile kompletów wystarczy składników zgromadzonych w magazynie; prosi o zadysponowanie liczby potrzebnych kompletów. DANE DLA DOKUMENTÓW PW I RW: KATEGORIA Z dostępnej listy należy wybrać własciwą kategorię, do której będą przynależały dokumenty magazynowe PW i RW związane z operacją montowania kompletu. PODTYTUŁ Można wprowadzić tu dodatkową informację, która zostanie umieszczona w podtytule dokumentu, np. „montaż”. UWAGI Użytkownik może tu wprowadzić ważne dla siebie spostrzeżenia. WYSTAWIŁ Za pomocą listy należy wybrać osobę, której nazwisko będzie drukowane na wystawionych dokumentach RW i PW. Wykonanie operacji montowania kompletu powoduje automatyczne wystawienie dokumentów PW i RW. Nowy komplet jest przyjmowany w cenie magazynowej będącej sumą cen magazynowych składających się na niego elementów.

Witam, mam na imię Witold i z zawodu jestem technikiem. W związku z uzyskanym doświadczeniem i wiedzą, postanowiłem stworzyć tego bloga. Chciałbym na nim dzielić się z wami informacjami, wiedzą i ciekawostkami ze świata techniki!
error: Content is protected !!