Okno KURS WALUTY

W górnej części okna znajdują się informacje dotyczące waluty, do której jest dopisywany kolejny kurs. Są to: symbol waluty, jej nazwa oraz jednostka. W odpowiednie rubryki należy wprowadzić następujące informacje: Z DNIA W rubryce tej należy wpisać datę wprowadzenia kursu, można wpisać ją również korzystając z klawisza ¡§, który wyświetli kalendarz. ZAKUP W tym miejscu należy wpisać kwotę zakupu danej waluty. Przy jej wpisywaniu można skorzystać z klawisza Jg, który wyświetli kalkulator. SPRZEDAŻ Tu należy wpisać kwotę sprzedaży opisywanej waluty. Przy jej wpisywaniu można skorzystać z klawisza Hj, który wyświetli kalkulator. ŚREDNI W tej rubryce pojawi się wpisany przez program automatycznie średni kurs waluty. Użytkownik może również średni kurs wpisać samodzielnie. TABELA URZĘDOWA W tym miejscu pojawi się nazwa tabeli kursów, jeśli dla dnia, w którym wprowadza się kurs waluty istnieje już tabela kursów.

Witam, mam na imię Witold i z zawodu jestem technikiem. W związku z uzyskanym doświadczeniem i wiedzą, postanowiłem stworzyć tego bloga. Chciałbym na nim dzielić się z wami informacjami, wiedzą i ciekawostkami ze świata techniki!
error: Content is protected !!