Okno INWENTARYZACJA

NAZWA Należy tu wprowadzić nagłówek dokumentu inwentaryzacyjnego. System sam podpowiada numerację. PODTYTUŁ Standardowo podawany jest tu zapis powiązany z kategorią dokumentu, którą określa się w następnym polu. Można tu jednak wprowadzić inny opis pełniący funkcję podtytułu danego dokumentu. KATEGORIA Selektor umożliwiający przypisanie dokumentu do jednej z opisanych wcześniej (pod moduł administracyjny KATEGORIE) kategorii klasyfikujących. OSOBA Określa się tu osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie inwentaryzacji. Selektor udostępnia nazwiska osób opisanych w systemie (podmoduł administracyjny PERSONEL) jako użytkownicy danej kopii programu. UWAGI Można tu np. wprowadzić informację o przyczynie przeprowadzania inwentaryzacji, np.: Włamanie do sklepu.

Witam, mam na imię Witold i z zawodu jestem technikiem. W związku z uzyskanym doświadczeniem i wiedzą, postanowiłem stworzyć tego bloga. Chciałbym na nim dzielić się z wami informacjami, wiedzą i ciekawostkami ze świata techniki!
error: Content is protected !!