KODY PASKOWE

KONTROLA POPRAWNOŚCI KODU Selektor pozwalający ustalić, czy system powinien wykonywać taką usługę oraz co powinno podlegać kontroli. Z selektora można wybrać właściwe określenie: brak- system nie będzie kontrolował poprawności kodu, kod numeryczny – program nie pozwoli wprowadzić innego kodu niż numeryczny,
kod niepowtarzalny-program nie pozwoli wprowadzić kodu, który już został nadany innemu towarowi. KONTROLA POPRAWNOŚCI SUMY KONTROLNEJ System jest przygotowany do sprawdzania sumy kontrolnej kodu paskowego. Z selektora należy wybrać odpowiedni standard kodu (UPC, EAN). USUWAJ POCZĄTKOWE ZERA Za pomocą znacznika można określić, czy umieszczane na początku kodu zera są istotne czy nie. Ma to duże znaczenie w sytuacji, kiedy system współpracuje z kasą fiskalną. LICZBA DOKUMENTÓW W OKNIE „ZAKUPY” Przesuwak, który pozwala ustalić liczbę dokumentów prezentowanych w oknie ZAKUPY przy okazji kalkulowania cen.

Witam, mam na imię Witold i z zawodu jestem technikiem. W związku z uzyskanym doświadczeniem i wiedzą, postanowiłem stworzyć tego bloga. Chciałbym na nim dzielić się z wami informacjami, wiedzą i ciekawostkami ze świata techniki!
error: Content is protected !!